Communicatieve basisvaardigheden

Type opleiding: Tweedaagse training
Niveau: Verdieping (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)
Prijs: 250,- 
Datum: 31 maart, 1 april 2017
Locatie: Heezerweg 75a, Eindhoven

Docent: Mw. J. Siksma (meer over deze docent)

kosten en inschrijven

De kosten voor deze opleiding bedragen €250,- per deelnemer.

Dit bedrag is exclusief lesmateriaal.

Twee weken voor aanvang van de training zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Omschrijving

In de module Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden komen alle PLATO-eindtermen bij elkaar die zich richten op gespreksvaardigheden en houdingsaspecten, die voor een therapeut van groot belang zijn, zoals bijvoorbeeld verbaal en non-verbaalgedrag, parafraseren, doorvragen, samenvatten, rapportvaardigheden en ook empathie, congruentie en acceptatie. Deze gespreksvaardigheden en de houdingsaspecten worden in deze module praktisch toegepast binnen het kader van de Cognitieve gedragstherapie.

Het is binnen de CGT belangrijk om goed zicht te krijgen op de problemen, hun onderlinge samenhang en de situaties waarin de problemen voorkomen. Dit wordt in een functie-analyse gedaan. Dat houdt in dat er een nauwkeurige analyse wordt gemaakt van specifiek gedrag in de specifieke context, met al datgene wat aan het gedrag vooraf gaat en wat er op volgt. Bij een cognitieve functie-analyse, de betekenis-analyse komen daar de zelfopvattingen en de cognitieve schema’s die iemand hanteert nog bij. Functie-analyse en betekenisanalyse dragen bij aan de individuele casusconceptualisatie. Een alternatief voor het ABCmodel is het G-schema, dat hetzelfde doel dient, namelijk gebeurtenis -gedachten – gevoelensgedrag- gevolgen in kaart te brengen. Een hulpverlenersgesprek dient een logische opbouw te hebben en ook een ontwikkeling na te streven die in drie fasen aan te duiden is: probleemverheldering, probleemnuancering en probleembehandeling.

Binnen de module communicatieve en therapeutische basisvaardigheden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de PLATO-eindtermen Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de complementaire zorg

Meer informatie
informatie
Bel mij terug
Stel een vraag
Route en adres NVTH
Of mail: info@nvthopleidingen.nl

Bestemd voor

- Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
- Maatschappelijk werkers
- Psychotherapeuten
- Hypnotherapeuten

Erkende kwaliteit

CPION 3,7 EC

Leerdoelen

Non-verbaal gedrag, non verbaal gedrag, verbaal volgen, gebruik stiltes, samenvatten, feedback, doorvragen, reflecteren, concretiseren, interpretatie, confrontatie, eigen
voorbeelden geven, terugkoppelen naar doelen, situatie verduidelijken en afsluiten van gesprek.

Therapeutische basisvaardigheden

Empathie, congruentie, onvoorwaardelijke acceptatie, en attitude therapeut.

Basisvaardigheden m.b.t cognitieve gedragstherapie (CGT)

Eenvoudige functie-analyse en betekenisanalyses en cognitieve technieken

Dag 1

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Dag 2

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting