Medische basiskennis

Type opleiding: training van 4,5 lesdag

Niveau: Introductie (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)

Prijs: 560,- 

Datum: 18 juni, 3 september, 1 oktober, 14 oktober, toetsing 10 november 2017

Locatie: Heezerweg 75a, Eindhoven

Docent: Mw. E. van der Helm (meer over deze docent)

Kosten en inschrijving

De kosten voor deze opleiding bedragen € 560,- per deelnemer.

Dit bedrag is exclusief lesmateriaal.

Twee weken voor aanvang van de training zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Omschrijving

In het werkveld van de psychosociale hulpverlener wordt steeds duidelijker dat een minimale medische basiskennis onmisbaar is. Kennis over gezondheid en ziekten is zinvol voor de psychosociale hulpverlener omdat een gemeenschappelijke kennisachtergrond en terminologie de communicatie en samenwerking met de reguliere hulpverlener bevorderd. Tevens is een algemeen begrip van klachten en ziekteverschijnselen ook voor de psychosociale hulpverlener relevant in het contact met cliënten.

Deze module Medische basiskennis is onderdeel van de opleiding PSBK (psychosociale basiskennis) voor hulpverleners in de psychosociale sector. Hier komen alle PLATO-eindtermen bijeen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in zowel het functioneren van het gezonde lichaam als ook de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan belangrijke ziekten. Naast talrijke basisbegrippen van de geneeskunde komen ook diagnostiek, anatomie en pathologie van een aantal relevante lichaamsstelsel aan de orde. Het doel van deze module is een overzicht te geven over gezondheid en ziekte van de belangrijkste orgaanstelsels. Binnen de eindtermen blijft de leerstof beperkt tot hoofdzaken die noodzakelijk zijn om de fysiologische en pathologische mechanismen te begrijpen.

Daarnaast besteedt deze module aandacht aan de algemene farmacologie en komen de belangrijkste psychofarmaca en de werking daarvan aan bod.

Meer informatie
informatie
Bel mij terug
Stel een vraag
Route en adres NVTH
Of mail: info@nvthopleidingen.nl

Bestemd voor

Therapeuten werkzaam in de complementaire gezzondheidszorg

Werkers in de Jeugdzorg

Psychologen

Psychotherapeuten

Erkende kwaliteit

CPION 4,4 ECTS

Leerdoelen

De student kent de basisbegrippen uit de gezondheidsleer en kan deze reproduceren (Gezondheid en ziekte, preventie, curatie, palliatie, symptomen, infectie, klachten, besmetting)

De student heeft inzicht in oorzaken van ziekte en reacties op het lichaam

De student heeft inzicht in het diagnostische proces in de geneeskunde

De student toont inzicht in de verschillende symptomen (stridor, dyspnoe déffort, dyspneu de repos, Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stokes ademhaling, cyanose centraal en perifeer, bradypnoe en tachypnoe) bij ziekten van luchtwegen

De student weet wat het centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel is, welke algemene functies van het zenuwstelsel er zijn en waartoe deze dienen

De student begrijpt waartoe de medicatie dient; o Toont inzicht in de werkingsprincipes;

Dag 1

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Dag 4

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Dag 2

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Dag 3

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting