Levenslooppsychologie

Type opleiding: Driedaagse training
Niveau: Introductie (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)
Prijs: 375,- 
Datum: 24 maart, 25 maart, 13 mei 2017
Locatie: Heezerweg 75a, Eindhoven

Docent: Mw. L. Lamers van Rijsingen (meer over deze docent)

Kosten en inschrijving

De kosten voor deze opleiding bedragen € 375,- per deelnemer.

Dit bedrag is exclusief lesmateriaal.

Twee weken voor aanvang van de training zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Omschrijving

Psychologie houdt zich bezig met de psyche en het gedrag van mensen. Psychologen willen het menselijke gedrag verklaren door de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag. Binnen het terrein van de psychologie zijn verschillende theorieën ontstaan, die deze onzichtbare, interne processen willen verklaren.

In module Psychologie maakt de student kennis met verschillende psychologische stromingen die theoretische referentiekaders vormen van waaruit psychologische concepten verklaart kunnen worden en waaruit ook klinische psychologen werken. Het accent wordt gelegd op de biologische benadering, leertheoretische modellen, cognitieve, humanistische, systeemtheoretische theorieën.

 

In deze driedaagse module psychologie staat de biologische, cognitieve en sociale persoonlijkheidsontwikkeling vanaf de adolescentie centraal. Hierbij worden zowel de wetenschappelijke kant van de levenslooppsychologie als mede de praktische, individuele invulling van de levensloop belicht.

Meer informatie
informatie
Bel mij terug
Stel een vraag
Route en adres NVTH
Of mail: info@nvthopleidingen.nl

Bestemd voor

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg

Maatschappelijk werkers

Leerdoelen

De student kent de fasen van de zwangerschap. De invloed van de zwangerschap op het ongeboren kind in de casus is helder in eigen woorden weergegeven;

De student kan het hechtingsproces en de hechtingsstijl van het kind in de casus volgens de theorie van Bowlby duidelijk aantonen;

De student toetst de cognitieve ontwikkeling van het kind in de casus aan de het stadiamodel van Piaget (0 – 20 jaar) en kan dat goed verwoorden;

De student beschrijft de cognitieve ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in de latere volwassenheid en de ouderdom. (geheugen, taakuitvoering, reactiesnelheid, organiseren, plannen, denken, leren etc.);

De student laat de lichamelijke ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in zijn/haar levensloop duidelijk en logisch zien;

Erkende kwaliteit

CPION 6,8 ECTS

NBVH 18 studiepunten

Dag 1

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Dag 2

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

Dag 3

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting