Wet en ethiek

Type opleiding: Eendaagse training
Niveau: Introductie (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)
Prijs: 125,- 

Datum: 25 februari 2017

Locatie: Heezerweg 75a, Eindhoven

Docent: Dhr. A. J. van Woerkom

Kosten en inschrijven

De kosten voor deze opleiding bedragen €125,- per deelnemer.

Dit bedrag is inclusief lesmateriaal.

Twee weken voor aanvang van de training zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Omschrijving

Hulpverleners moeten regelmatig keuzes maken om goede zorg te bieden. Wel of geen medicatie toedienen? Iemand helpen bij dagelijkse handelingen of de patiënt zelf alles te doen? Overgaan tot een maatregel of de patiënt aanspreken op zijn eigen vermogen om voor passende zorg te kiezen? Wat is dan goede zorg? Bij deze keuzes, waar gestreefd wordt naar goede zorg, spelen verschillende waarden en belangen een rol. Deze waarden kunnen elkaar ook tegenspreken. Dan is er sprake van een moreel dilemma. Het dilemma ontstaat omdat er niet één manier van passend handelen bestaat. Goede zorg op een goede manier geboden kent vele vormen. Hoe kunnen hulpverleners deze zorg-ethische dilemma's bespreken, waarden tegen elkaar afwegen, zonder in een oeverloos gesprek te raken? Hoe kunnen besluiten genomen worden binnen de marges van de wet met meer argumenten dan alleen een gevoel of intuïtief, hoe waardevol deze ook is?

Meer informatie
informatie
Bel mij terug
Stel een vraag
Route en adres NVTH
Of mail: info@nvthopleidingen.nl

Bestemd voor

- De psychosociale therapeut in het complementaire werkveld
- Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
- Maatschappelijk werkers

Erkende kwaliteit

CPION 2 ECTS

NBVH 6 studiepunten

Leerdoelen

- De student handelt professioneel.
- De student respecteert de geloofsovertuiging, normen, waarden van de cliënten.
- De student gaat respectvol en integer met de cliënt om.
- De student is in staat om te gaan met verschillende ethische en professionele dilemma’s.
- De student is in staat aan de hand van elk ethisch en professioneel dilemma de juiste interventies te bedenken.
- De student is in staat zijn methodische handelwijze aan te passen op elk ethisch en professioneel dilemma.  

Programma

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting