Opleiding hypnotherapie

Opleiding hypnotherapie

NVTH Opleidingen verzorgt al meer dan 20 jaar een deeltijd Beroepsopleiding tot Hypnotherapeut op HBO-niveau. De lessen worden gegeven door vakbekwame docenten die deels daarnaast een praktijk als hypnotherapeut hebben. De opleiding is erkend door de beroepsvereniging NBVH

Het aanleren van de techniek van de klassieke hypnose staat centraal, daarnaast neemt ook het leerproces van de student een belangrijke plaats in. De klassieke hypnose met o.a. induceren van de trance, regressietechnieken, neuro-linguïstisch programmeren, Transactionele analyse, de moderne hypnose met o.a. Milton Ericsons paradoxale en utiliteitsbenadering, lichaamsgericht werk met o.a. bio-energetica komen aan bod. Nadat een solide basis is gelegd worden er grote thema's behandeld, waaronder seksueel geweld, verlieskunde, angst bij kinderen en pijn vermindering.

Als aan alle voorwaarden voldaan te hebben wordt de opleiding afgesloten met een scriptie en een eindgesprek.

 

Meer informatie

Opleiding PSBK

Opleiding psychosociale basiskennis

Het doel van de opleiding Psychosociale basiskennis is therapeuten die werkzaam zijn in het complementaire werkveld te voorzien van gedegen basiskennis. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor professioneel gedrag van de zorgverlener in het kader van cliëntveiligheid. Het is ook voorwaarde om communicatie tussen reguliere en niet-reguliere sector te bevorderen, zodat in het belang van de cliënt de behandelaars met elkaar kunnen afstemmen en ook naar elkaar kunnen doorverwijzen.

De opleiding Psychosociale basiskennis beoogt de verbetering van de kwaliteit van complementaire psychosociale hulpverleners, zodat zij beter in staat zijn medische en psychosociale signalen op te merken, die aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener. De opleiding psychosociale basiskennis is geaccrediteerd door CPION, waardoor therapeuten die deze opleidingen gevolgd hebben in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit zorgverzekeraars.

 

Meer informatie