Omschrijving van de opleiding hypnotherapie

De opleiding hypnotherapie wordt al meer dan 20 jaar door NVTH Opleidingen verzorgt als vierjarige deeltijd beroepsopleiding op HBO-niveau. De lessen worden gegeven door vakbekwame docenten die deels daarnaast een praktijk als hypnotherapeut hebben. De opleiding en bijscholingsactiviteiten zijn erkend door de beroepsvereniging NBVH. Er wordt in de weekeinden gewerkt in kleine groepen van 6-12 studenten.

In het eerste studiejaar neemt naast het aanleren van de techniek van de basis hypnose ook het proces van de student een belangrijke plaats in. De basis hypnose met o.a. induceren van de trance, regressietechnieken, neurolinguistisch programmeren, Transactionele analyse, de moderne hypnose met o.a. Milton Ericsons paradoxale en utiliteitsbenadering, medische hypnotherapie en communicatieve basisvaardigheden.

In het tweede jaar worden er grote thema’s behandeld; medische basiskennis, werken met delen,jungiaanse therapie, angst en pijnreductie bij kinderen, pijn vermindering en Westerse medische basiskennis met een apart examen. In dit tweede jaar staat de student als therapeut centraal (de overdrachtsfenomenen).In het derde jaar verdiepen we de grote thema’s en in het vierde jaar komen de individuele en groepsstage ethiek plus de eigen praktijk aan de orde. In alle drie de studiejaren is elke student verplicht om 2 boeken te lezen waarna een verslag geschreven wordt en een presentatie volgt. Na aan alle voorwaarden voldaan te hebben wordt de opleiding hypnotherapie afgesloten met een scriptie en een eindgesprek.

De beroepsopleiding hypnotherapie is geaccrediteerd door de beroepsvereniging NBVH.

 

 

Behandelde onderwerpen binnen de opleiding

Psychotherapievormen

Klassieke hypnotherapie (inductie, deductie, suggesties)
Ericksoniaanse hypnotherapie (utilisatiebenadering)
Moderne hypnotherapie
Regressietherapie
Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)
Kortdurende oplossingsgerichte therapie (KOT)
Transactionele analyse (TA)
Creatieve interventies

Therapeutische vorming

Houdingsaspecten van de therapeut
Overdracht en tegenoverdracht
Wet en ethiek
Beroepsprofiel van de complementaire Hypno-psychotherapeut
Leertherapie
Supervisie
Stage intern/extern

Specifieke toepassingen

Medische hypnotherapie (prikkelbaardarm syndroom, migraine)
Verslavingen en ongewenste gewoonten
Seksualiteit en genderspecifieke hulpverlening
Traumabehandeling (huiselijk geweld, seksueel geweld, incest)
Verlieskunde en rouwverwerking
Stress gerelateerde problematiek (burn-out, slapeloosheid, onverklaarbare vermoeidheidsklachten)
Depressie
Angsten en Fobieën
Psychosomatiek
Eetstoornissen
Schematherapie voor persoonlijkheidsproblematieken
Hypnotherapie en angst- en pijnreductie bij kinderen
Relatietherapie in de individuele hulpverlening
Kerntransformatieproces

Communicatieve vaardigheden

Therapeutische gespreksvoering
Neuro-linguïstisch programmeren
Communicatie met de reguliere hulpverlening
Psychosomatische gespreksvoering
Seksuologische gespreksvoering

Psychosociale basiskennis

Medische basiskennis
Farmacologie en psychofarmacologie
Therapeutische en communicatieve basisvaardigheden
Basisvaardigheden cognitieve gedragstherapie
Psychologie (ontwikkelingspsychologie, levenslooppsychologie)
Psychologische deelgebieden (biologische, leer theoretische, humanistische, psychoanalytische, systeemtheoretische benaderingen)
Psychopathologie (psychische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en diagnostiek DSM V)
Psychologische tests en screeningslijsten
Wetten en structuur Nederlandse gezondheidszorg

Verdieping psychologische kennis

Contextuele therapie (Nagy)
Jungiaanse psychologie archetypen

Praktijkvoering

Dossierbeheer
Presentatie en werving
Juridische zaken
Beroepsvereniging, zorgverzekeraars en AGB code
Structuur Nederlandse gezondheidszorg

Lichaamgeoriënteerde benadering

Focussen
Bio-energetica
Video-analyse
Psychosociale basiskennis

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de vierjarige beroepsopleiding zijn:

Een HBO-vooropleiding of HBO- werk- en denkniveau of MBO en relevante aanvullende trainingen en werkervaring van minimaal 2 jaar. De minimum leeftijd van toelating is 21 jaar. Voor deelname aan de beroepsopleiding wordt geen therapeutische of psychologische voorkennis vereist.

Praktische zaken

Na het ontvangen van de inschrijving, een kopie van een geldig legitimatiebewijs, uitgebreid curriculum vitae en kopie(ën) van diploma('s) neemt de opleidingscoördinator contact met u op. Als uit de ingezonden stukken gebleken geschiktheid mag worden aangenomen wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt voornamelijk gekeken naar u motivatie om de opleiding te gaan volgen.

Nu inschrijven

Vrijstellingen

Voor de basisopleiding kan een nieuwe student op basis van zijn vooropleiding vrijstelling verkrijgen. Vooropleidingen die volgens CPION voor vrijstellingen voor de psychosociale basiskennis in aanmerking komen zijn:

  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD),
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH),
  • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV),
  • Creatieve Therapie,
  • Psychologie,
  • Kunstzinnige Therapie en Pedagogiek.
  • Ook opleidingen die leiden tot het ECP-certificaat voldoen.

De student dient dit met relevant bewijs aan te tonen waarbij ook een schriftelijke bevestiging van de betreffende beroepsvereniging c.q. koepelorganisatie hoort.

Lesprogramma hypnotherapie per jaar

De gehele opleiding hypnotherapie bedraagt 38 weekeinden en daar komt extra tijd bij voor de oefengroep, leertherapie, cliënttherapie, groepstage, presentatiedagen, deeltentamens en het afsluitende examen. De NVTH deeltijdberoepsopleiding wordt afgesloten door het schrijven van een scriptie en het voeren van een eindgesprek. Daarna ontvangt u een door de beroepsverenigingen erkend diploma, waardoor zorgverzekeraars de consulten (deels) vergoeden. Meer informatie over vergoeding door zorgverzekeraars is hier te vinden. Op alle opleidingen en cursussen van NVTH zijn de studievoorwaarden van toepassing. Op deze pagina is de inhoud van de opleiding hypno-psychotherapie te vinden, verdeeld naar leerjaar. De docenten van de NVTH zijn werkzaam in de eigen praktijk voor Hypno-Psychotherapie in de geestelijke gezondheidszorg of in het onderwijs. Er worden regelmatig informatiedagen gegeven en het is mogelijk een les bij te wonen. Heeft u interesse in het bijwonen van een les, laat het ons weten via info@nvthopleidingen.nl.

 

Lestijden

In de weekeinden wordt gewerkt van 10.00 uur tot 17.00 uur en op een drietal vrijdagen per lesjaar van 14.00 uur tot 21.00 uur. Het lesprogramma met data en docenten wordt vlak voor de zomervakantie bekend gemaakt. Alle activiteiten worden in ons lesgebouw aan de Heezerweg in Eindhoven gegeven. De opleiding start jaarlijks in september en loopt door tot de zomervakantie.

 

Eerste jaar

In het eerste studiejaar gaat het om de basisvaardigheden van de hypnotherapeut zoals afstemmen op de cliënt, een trance induceren en deduceren en er wordt een begin gemaakt om deze trance therapeutisch te gebruiken. De student leert symptomen te herkennen en interventies toe te passen, zodat een ongewenst gedrag of gevoel omgezet kan worden naar een gewenst gedrag of gevoel. We werken hier vooral met gedratherapeutische interventies.Voorbeelden van modulen van het eerste jaar die uitgebreid aan de orde komen, zijn o.a.: - Basishypnose en regressietechnieken - NLP - Transactionele analyse - Communicatieve en therapeutische basisvaardigheden - Levenslooppsychologie - Video analyse - Medische hypnotherapie - Daarnaast vindt ook groepsleertherapie plaats en krijgt het oefenen met elkaar en met proefcliënten zeer veel aandacht.

 

Tweede jaar

In het tweede jaar worden er grote thema's behandeld, waaronder seksueel geweld, verlieskunde, angst bij kinderen, en pijn vermindering. In dit tweede jaar staat de student als therapeut centraal (de overdrachtsfenomenen).

 

Derde jaar

In het derde jaar verdiepen we de grote thema's en komen de individuele en groepsstage ethiek en de eigen praktijk aan de orde.

 

Vierde jaar

De NVTH deeltijdberoepsopleiding wordt afgesloten door het schrijven van een scriptie en het voeren van een eindgesprek. Daarna ontvangt u een door de beroepsverenigingen erkend diploma, waardoor zorgverzekeraars de consulten (deels) vergoeden.

Rooster eerste jaar 2017-2018

De lessen duren van 10:00 tot 17:00, tenzij anders aangegeven.

8-9-2017

Introductie docent: Andine Dijkman 19.00-22.00 uur

 

9-9-2017

Basishypnose docent: Jan van Berkel

 

10-9-2017

Basishypnose docent: Jan van Berkel

 

7-10-2017

Regressietechnieken docent: Jan van Berkel

 

8-10-2017

Regressietechnieken docent: Jan van Berkel

 

4-11-2017

NLP docent: Edwin Luijendijk

 

5-11-2017

NLP docent: Edwin Luijendijk

 

25-11-2017

NLP docent: Edwin Luijendijk

 

16-12-2017

Videoanalyse docent: Karen de Jong

 

17-12-2017

Videoanalyse docent: Karen de Jong

 

13-1-2018

TA 1 docent: Eric Bouwmans

 

14-1-2018

TA2 docent: Eric Bouwmans

 

 

27-1-2018

TA3 docent: Eric Bouwmans

 

23-2-2018

Communicatieve Vaardigheden docent: Jaqueline Nijveld 14.00-21.00

 

24-2-2018

Communicatieve Vaardigheden docent: Jaqueline Nijveld

 

17-3-2018

levenslooppsychologie docent: Liane Lammers

 

18-3-2018

Tussentijdse toets docent: Andine Dijkman

 

7-4-2018

Levenslooppsychologie docent: Liane Lammers

 

8-4-2018

praktijkdag docent: Andine Dijkman

 

26-5-2018

Levenslooppsychologie docent: Liane Lammers

 

9-6-2018

Medische Hypnotherapie docent: Ria Geerlings

 

10-6-2018

Medische Hypnotherapie docent: Ria Geerlings

 

16-6-2018

toets en evaluatie docent: Andine Dijkman