EMDR 3

12, 13 en 19 mei

480,00

Type opleiding: Driedaagse training

Niveau: Verdieping (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)

Datum: 12, 13 en 19 mei

Locatie: Heezerweg 75a, Eindhoven ( klik voor route)

Docent: Dhr A. Bund (meer over deze docent)

Op voorraad

Categorieën: , Tag:

Beschrijving

EMDR bestaat alweer ruim twintig jaar als de meest effectieve vorm van traumatherapie. Tellen we de voorloper van deze therapievorm erbij op – EMI (Eye Movement Integration), in NLP-kringen ontstaan – dan komen we zelfs op meer dan 25 jaar.

Het moge duidelijk zijn dat in al die jaren de ontwikkelingen zijn doorgegaan.

Dat moest ook wel. Het klassieke protocol schiet tekort bij zwaar getraumatiseerde cliënten. De dissociatiereacties kunnen bij deze groep teveel de overhand krijgen, zodat de sessie in een cirkelgang belandt – of zelfs compleet stokt. Denk aan DIS (Dissociatieve Identiteitsstoornis), complexe PTSS (nog niet in de DSM-IV opgenomen, maar reeds als diagnostische categorie gehanteerd bij professionele behandelaars) en bepaalde persoonlijkheidsstoornissen, met name BPS (borderline persoonlijkheidsstoornis).

In de Verenigde Staten en enkele Europese landen (waaronder Nederland) hebben verschillende EMDR-therapeuten modellen ontwikkeld om toch te kunnen werken met dis-sociërende cliënten. Je zou dit grofweg kunnen schetsen als een combinatie van EMDR, RDI en Ego State Therapy. Omdat hier grotere eisen aan de therapeutische kwaliteiten worden ge-steld, heb ik besloten deze nieuwe lesdagen te ontwikkelen.

Om hier als docent beslagen ten ijs te komen, heb ik 6 maanden met deze pittige cliënt-populatie gewerkt. Om in de praktijk te ervaren welke modellen echt bruikbaar zijn. Een diepte-investering in de toekomst – deze cliënten hebben meestal geen geld, het merendeel heeft psychiatrische opnames achter de rug, velen doen aan zelfmutilatie, de flashbacks zijn vaak vreselijk en leiden tot langdurige dissociatieve episodes – en het gevaar van suïcide is reëel aanwezig.

De 1e dag wordt besteed aan een uitgebreide analyse van de verschillende dissociatieve stoornissen – ook die ziektebeelden die nog niet in de DSM-IV staan vermeld, maar die hoogstwaarschijnlijk wel in de toekomstige DSM-V terecht zullen komen.

Vervolgens worden de valkuilen in kaart gebracht – met name het gevaar van fictieve herinneringen, die juist bij sterk dissociërende cliënten het vaakst voorkomen.

Deze 1e dag wordt het breinverhaal verder verfijnd. Om de deelnemers duidelijk te maken hoe traumatiek op jonge leeftijd (in een zich nog ontwikkelend brein) totaal anders doorwerkt dan bij een volwassene die een traumatische ervaring beleeft.

Op de 2e dag leren de cursisten werken met een diagnostische checklist om de mate van dis-sociatie in kaart te brengen – om precies te zijn drie vragenlijsten: een checklist voor vol-wassenen, een voor pubers en een voor kinderen.

Tevens worden bruikbare interventies uit Ego State Therapie uitgelegd. Het RDI-protocol wordt aangepast en uitgebreid voor deze groep dissociërende cliënten.

Deze dag komen verschillende aanvullende protocollen aan bod voor het werken met deze groep dissociatieve stoornissen. We maken voornamelijk gebruik van het door Carol Forgash, Margaret Copeley en een team van medewerkers ontwikkelde model, aangevuld met eigen interventies uit de ervaringen van de afgelopen 6 maanden.

Indien mogelijk wordt er een demonstratie sessie gegeven. Normaal gesproken kunnen we dat beloven, het is echter maar de vraag of er een deelnemer aanwezig is met sterke dissociatie-reacties. Het kan zijn dat we het model demonstreren bij iemand bij wie klassieke EMDR eigenlijk afdoend zou zijn, maar die wel degelijk af en toe in lichte mate dissocieert.

De laatste (3e) dag besteden we aandacht aan de persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij zien we bij enkele zowel dissociatieve verschijnselen als depersonalisatie en/of derealisatie. Boven-dien worden alle persoonlijkheidsstoornissen gekenmerkt door projectieve tendensen – en dus weinig tot geen introspectie. Dit vergt weer andere interventies.

Alle nieuwe dagen gaan gepaard met uitgebreide artikelen – deze keer zelfs meerdere per dag – die de deelnemers weer per e-mail vooraf ontvangen. Op de 5e dag staan op de eerder ge-noemde CD reeds alle teksten van alle 9 dagen.

Lees meer over EMDR op de website van Vereniging EMDR Nederland.

 

Doelgroepen:

  • Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychotherapeuten
  • Hypnotherapeuten

 

Accreditaties

NBVH: 18 studiepunten

Voor diegenen die prijs stellen op het getuigschrift EMDR Master Practioner creëren wij een mogelijkheid om met een eigen cliënt bij een van de docenten of supervisoren een examen af te leggen. Dan is het wel noodzakelijk om alle 3 drie de EMDR cursussen gevolgd te hebben.

 

Resultaat

  • De student is bekend met de vermoedelijk werkzame factoren van EMDR
  • De student kent het EMDR protocol

 

480,00Inschrijven