Levenslooppsychologie

17 maart, 7 april en 26 mei

375,00

Type opleiding: Driedaagse training

Niveau: Introductie (lees meer over niveaus in onderwijsaanbod)

Datum: 20, 21 januari en 3 februari

Locatie: Heezerweg 75a, Eindhoven (routebeschrijving)

Docent: Dhr. T. Verberne

Beschrijving

Psychologie houdt zich bezig met de psyche en het gedrag van mensen. Psychologen willen het menselijke gedrag verklaren door de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag. Binnen het terrein van de psychologie zijn verschillende theorieën ontstaan, die deze onzichtbare, interne processen willen verklaren.

In module Psychologie maakt de student kennis met verschillende psychologische stromingen die theoretische referentiekaders vormen van waaruit psychologische concepten verklaart kunnen worden en waaruit ook klinische psychologen werken. Het accent wordt gelegd op de biologische benadering, leertheoretische modellen, cognitieve, humanistische, systeemtheoretische theorieën.

 

In deze driedaagse module psychologie staat de biologische, cognitieve en sociale persoonlijkheidsontwikkeling vanaf de adolescentie centraal. Hierbij worden zowel de wetenschappelijke kant van de levenslooppsychologie als mede de praktische, individuele invulling van de levensloop belicht.

 

Doelgroepen

  • Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychotherapeuten
  • Hypnotherapeuten

 

Accreditaties

NBHV: 18 studiepunten

CPION 6,8 ECTS

Mocht deze cursus niet geaccrediteerd zijn door de voor u relevante beroepsinstantie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te bekijken of accreditatie mogelijk is.

 

Resultaat

De student kent de fasen van de zwangerschap. De invloed van de zwangerschap op het ongeboren kind in de casus is helder in eigen woorden weergegeven;

De student kan het hechtingsproces en de hechtingsstijl van het kind in de casus volgens de theorie van Bowlby duidelijk aantonen;

De student toetst de cognitieve ontwikkeling van het kind in de casus aan de het stadiamodel van Piaget (0 – 20 jaar) en kan dat goed verwoorden;

De student beschrijft de cognitieve ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in de latere volwassenheid en de ouderdom. (geheugen, taakuitvoering, reactiesnelheid, organiseren, plannen, denken, leren etc.);

De student laat de lichamelijke ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in zijn/haar levensloop duidelijk en logisch zien;

 

Lesprogramma

Dag 1

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

 

Dag 2

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

 

Dag 3

10:00 Ontvangst
10:15 Start programma
11:15 Pauze
11:30 Vervolg programma
12:30 Lunch
13:30 Middagprogramma
14:45 Pauze
15:00 Vervolg
17:00 Afsluiting

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze cursus? Laat het ons weten via ons contactformulier.

 

375,00 Inschrijven

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Levenslooppsychologie” te beoordelen